top of page
Som medlem i Kunstforening
kan vi tilby:
  • Gratis adgang til vår lokale utstilling.

  • Invitasjon til medlemsmøter.

  • Tilbud om kulturelle arrangementer og kurs.

  • Tilbud om utflukter og omvisninger.

  • Være en del av et nettverk av kunstinteresserte personer.

 

Priser:

Medlemskap koster:
Hovedmedlem kr 250,-
Familiemedlem kr 300,-

Studenter (18-25 år) gratis
Bedriftsmedlemskap kr 500,-

Betal til konto
1201.05.52786

 

Oppgi navn, adresse, e-post
og telefonnummer.

Vi ønsker alle nye medlemer hjertelig velkommen !
bottom of page