top of page
Nannestad Kunstforenings program 1. halvår 2023:
  • 13.-16. januar: Malekurs i Kulturstallen Kursleder Tage Fredheim

  • 23. januar: Maleklubben starter opp og er åpen hver mandag kl. 18-21 i Kulturstallen

  • 14.-15. januar: Utstilling av malerier/trykk av Ari Behn og en tegning av Maud Angelica

  • 16. mars: Medlemsmøte - foredrag av Ellen Lerberg, kurator ved Nasjonalmuseet

  • 25-26. mars: Tegnekurs med Miguel Tinizaray

  • 22.-23. april: Medlemsutstilling

  • 6. mai: Tur til Glasslåven og Søsterkirkene på Granavollen

  • 5.-11. juni: Utstilling Nannestadfestivalen med familien Tangen

bottom of page