Nannestad Kunstforenings program 2. halvår 2022:
  • Lørdag 10.9.: Besøke det nye Nasjonalmuseet

  • Lørdag 15.10.: Åpning av Kunststallen

  • November/desember: Juleutstilling