top of page
Nannestad Kunstforening ble stiftet i Mars 2009.
Formål for kunstforeningen:
  • Skape glede, interesse
    og forståelse for kunst.
  • Arrangere utstillinger,
    møter og kunstopplevelser.
  • Skape en felles arena for kunst igjennom samarbeid med andre lag og foreninger.

" Jeg maler ting slik jeg tenker dem, ikke slik jeg ser dem."

Pablo Picasso

bottom of page